ISO Belgelendirme

Verebildiğimiz Belgeler

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri
• ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri
• ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları
• ISO 14031 Çevre Yönetimi - Çevre Performans Değerlendirilmesi
• ISO 14040 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar
• ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirilmeleri
• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 27010 Bilgi teknolojisi
• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 27003 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri
• ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi
• ISO 30301 Bilgi ve dokümantasyon
• ISO 21001 Eğitim organizasyon yönetim sistemleri
• ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
• ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
• ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi
• ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
• ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi
• ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi
• ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi
• CE İşareti
• Helal Belgesi
B2B
Van Bilişim - 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri